Giá xe Hyundai Santafe cũ cập nhật tháng 4/2023

Hyundai SantaFe cũ hiện tại đang được rao bán trên bonbanh.com với các đời xe từ năm 2012 đến 2022 với số lượng tin đăng tin xe trên toàn quốc. Giá xe Hyundai SantaFe cũ theo từng năm cụ thể như sau.

Hyundai Santafe 2022

Giá xe Hyundai SantaFe cũ cập nhật tháng 04/2023 trên Bonbanh

 • Hyundai SantaFe 2022 : giá từ 1070 triệu đồng
 • Hyundai SantaFe 2021 : giá từ 890 triệu đồng
 • Hyundai SantaFe 2020 : giá từ 860 triệu đồng
 • Hyundai SantaFe 2019 : giá từ 799 triệu đồng
 • Hyundai SantaFe 2018 : giá từ 670 triệu đồng
 • Hyundai SantaFe 2017 : giá từ 700 triệu đồng
 • Hyundai SantaFe 2016 : giá từ 685 triệu đồng
 • Hyundai SantaFe 2015 : giá từ 610 triệu đồng
 • Hyundai SantaFe 2014 : giá từ 615 triệu đồng
 • Hyundai SantaFe 2013 : giá từ 525 triệu đồng
 • Hyundai SantaFe 2012 : giá từ 550 triệu đồng
 • Hyundai SantaFe 2003 - 2011: giá từ 170 triệu đồng

Bảng giá xe Hyundai SantaFe cũ chi tiết theo năm trên Bonbanh cập nhật tháng 04/2023

Phiên bản Giá thấp nhất Giá trung bình Giá cao nhất
Hyundai SantaFe 2022
Hyundai SantaFe Đặc biệt 2.5L HTRAC máy xăng - 2022 1.280.000.000 1.280.000.000 1.280.000.000
Hyundai SantaFe Đặc biệt 2.2L HTRAC máy dầu - 2022 1.245.000.000 1.245.000.000 1.245.000.000
Hyundai SantaFe Cao cấp 2.2L HTRAC máy dầu - 2022 1.210.000.000 1.278.000.000 1.370.000.000
Hyundai SantaFe Tiêu chuẩn 2.5L máy xăng - 2022 1.150.000.000 1.150.000.000 1.150.000.000
Hyundai SantaFe Tiêu chuẩn 2.2L máy dầu - 2022 1.150.000.000 1.204.000.000 1.255.000.000
Hyundai SantaFe Cao cấp 2.5L HTRAC máy xăng - 2022 1.150.000.000 1.247.000.000 1.690.000.000
Hyundai SantaFe 2021
Hyundai SantaFe Đặc biệt 2.2L HTRAC máy dầu - 2021 1.426.000.000 1.426.000.000 1.426.000.000
Hyundai SantaFe Đặc biệt 2.2L HTRAC máy dầu (FaceLift) - 2021 1.280.000.000 1.283.000.000 1.286.000.000
Hyundai SantaFe 2.2L máy dầu - 2021 1.150.000.000 1.150.000.000 1.150.000.000
Hyundai SantaFe Cao cấp 2.5L HTRAC máy xăng (FaceLift) - 2021 1.120.000.000 1.184.000.000 1.250.000.000
Hyundai SantaFe Đặc biệt 2.5L HTRAC máy xăng (FaceLift) - 2021 1.111.000.000 1.157.000.000 1.230.000.000
Hyundai SantaFe Cao cấp 2.2L HTRAC máy dầu (FaceLift) - 2021 1.090.000.000 1.289.000.000 1.490.000.000
Hyundai SantaFe Tiêu chuẩn 2.2L máy dầu (FaceLift) - 2021 1.066.000.000 1.129.000.000 1.175.000.000
Hyundai SantaFe Tiêu chuẩn 2.5L máy xăng (FaceLift) - 2021 1.055.000.000 1.073.000.000 1.090.000.000
Hyundai SantaFe Cao cấp 2.2L HTRAC máy dầu - 2021 1.038.000.000 1.119.000.000 1.290.000.000
Hyundai SantaFe Cao cấp 2.4L HTRAC máy xăng - 2021 975.000.000 1.068.000.000 1.165.000.000
Hyundai SantaFe Đặc biệt 2.4L HTRAC máy xăng - 2021 935.000.000 935.000.000 935.000.000
Hyundai SantaFe 2.4L máy xăng - 2021 880.000.000 959.000.000 998.000.000
Hyundai SantaFe 2020
Hyundai SantaFe 2.4L HTRAC máy xăng - 2020 975.000.000 975.000.000 975.000.000
Hyundai SantaFe 2.2L HTRAC máy dầu - 2020 960.000.000 1.034.000.000 1.095.000.000
Hyundai SantaFe Premium 2.2L HTRAC máy dầu - 2020 960.000.000 1.089.000.000 1.250.000.000
Hyundai SantaFe Premium 2.4L HTRAC máy xăng - 2020 952.000.000 1.028.000.000 1.150.000.000
Hyundai SantaFe 2.2L máy dầu - 2020 930.000.000 966.000.000 1.060.000.000
Hyundai SantaFe 2.4L máy xăng - 2020 889.000.000 913.000.000 940.000.000
Hyundai SantaFe 2019
Hyundai SantaFe Premium 2.2L HTRAC máy dầu - 2019 920.000.000 1.013.000.000 1.250.000.000
Hyundai SantaFe Premium 2.4L HTRAC máy xăng - 2019 910.000.000 950.000.000 1.029.000.000
Hyundai SantaFe 2.2L HTRAC máy dầu - 2019 865.000.000 983.000.000 1.110.000.000
Hyundai SantaFe 2.2L máy dầu - 2019 850.000.000 885.000.000 920.000.000
Hyundai SantaFe 2.4L HTRAC máy xăng - 2019 850.000.000 915.000.000 1.035.000.000
Hyundai SantaFe 2.4L máy xăng - 2019 849.000.000 878.000.000 900.000.000
Hyundai SantaFe 2018
Hyundai SantaFe 2.2L HTRAC máy dầu (FaceLift) - 2018 1.069.000.000 1.069.000.000 1.069.000.000
Hyundai SantaFe Premium 2.2L HTRAC máy dầu (FaceLift) - 2018 985.000.000 985.000.000 985.000.000
Hyundai SantaFe 2.2L máy dầu (FaceLift) - 2018 870.000.000 870.000.000 870.000.000
Hyundai SantaFe 2.2L 4WD máy dầu - 2018 855.000.000 890.000.000 950.000.000
Hyundai SantaFe 2.4L máy xăng (FaceLift) - 2018 855.000.000 855.000.000 855.000.000
Hyundai SantaFe Premium 2.4L HTRAC máy xăng (FaceLift) - 2018 855.000.000 855.000.000 855.000.000
Hyundai SantaFe 2.4L HTRAC máy xăng (FaceLift) - 2018 830.000.000 860.000.000 910.000.000
Hyundai SantaFe 2.2L máy dầu - 2018 768.000.000 813.000.000 858.000.000
Hyundai SantaFe 2.4L máy xăng - 2018 767.000.000 767.000.000 767.000.000
Hyundai SantaFe 2.4L 4WD máy xăng - 2018 760.000.000 797.000.000 830.000.000
Hyundai SantaFe 2017
Hyundai SantaFe 2.4L 4WD máy xăng - 2017 730.000.000 770.000.000 820.000.000
Hyundai SantaFe 2.2L máy dầu - 2017 709.000.000 736.000.000 750.000.000
Hyundai SantaFe 2.4L máy xăng - 2017 700.000.000 703.000.000 705.000.000
Hyundai SantaFe 2.2L 4WD máy dầu - 2017 695.000.000 788.000.000 839.000.000

Ghi chú: Giá xe Hyundai SantaFe cũ ở trên được tổng hợp từ các tin đăng bán xe trên Bonbanh.com . Quý khách nên đàm phán trực tiếp với người bán xe trên Bonbanh.com để có được mức giá tốt nhất.

(Nguồn: https://bonbanh.com/oto/hyundai-santafe-cu-da-qua-su-dung)